Херсонская областная клиническая стоматологическая клиника;

   
       

Украина,г.Херсон,
ул.Греческая (Ленина), 17
+38 (0552) 22-49-06

Робота стоматологічних поліклінік в умовах оренди цілісного майнового комплексу (ЦМК) поліклінік


  Й.С.Філіпчик м.Херсон
  В умовах соціально-економічної ситуації в Україні медична допомога перестала бути гарантованою державою у повному обсязі. В умовах недостатнього бюджетного фінансування та з метою збереження необхідних обсягів медичної допомоги населенню вишукуються різні шліхи залучення позабюджетних коштів. На нашу думку, більш раціональним є надходження позабюджетних коштів згідно з діючим законодавством. Вивчивши різні варіанти діяльності лікувально-профілактичних закладів, які вийшли із системи Міністерства охорони здоров'я, ми зробили вибір на користь організації орендних лікуваль-но-профілактичних закладів. Законодавчою базою цього є Закон про оренду державного та комуна-льного майна і Закон про господарську діяльність, рішення сесії обласної ради народних депутатів про передачу в оренду трудовому колективу ЦМК обласної стоматологічної поліклініки. Після підписання договору між обласною радою і новоствореним підприємством колектив останнього стає правонаступником прав та обов'язків узятого в оренду закладу - Херсонської об-ласної стоматологічної поліклініки. Укладається також договір між колективним підприємством і управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації на виконання держзамовлення про надання організаційно-методичної, консультативної, інформаційно-аналітичної та інших функцій, які за-безпечують нормальну роботу стоматологічної служби області. Херсонська обласна стоматологіч-на поліклініка знаходиться в оренді трудового колективу з кінця 1998р., а всього в області на сьогоднішній день дев'ять стоматологічних поліклінік передано в оренду трудовим колективам. Оренда ЦМК стоматологічних поліклінік дала можливість :
 • зберегти високопрофесіональний колектив поліклініки;
 • значно покращити матеріально-технічну оснащеність сучасним обладнанням, матеріалами;
 • упровадити та широка застосовувати нові ефективні технології діагностики і лікування стомато-логічних захворювань;
 • на 20% збільшити обсяг допомоги;
 • забезпечити соціальний захист співробітників;
 • сучасно підвищувати кваліфікацію співробітників, у тому числі і за кордоном;
 • на належному рівні забезпечувати керівництво стоматологічною службою області;
 • певною мірою розвантажити бюджет обласних лікувально-профілактичних закладів;
 • у вигляді податків та обов'язкових платежів внести у бюджет близько 1 млн грн. (до оренди 67 тис. грн.);
 • на законних підставах надавати платні послуги населенню. Але, на жаль, є і проблеми в діяльності цієї форми лікувально-профілактичного закладу:
 • Відсутність нормативно-правової бази функціонування даного типу лікувально-профілактичних закладів та їх статусу, хоча ще 22.12.98 Президент України дав доручення Міністерству охорони здоров'я до 01.07.99 підготувати пропозиції у Кабінет Міністрів з питань удосконалювання нормативно-правової бази функціонування закладів охорони здоров'я різних форм власності, але питання і досі не вирішене.
 • Потребує вирішення питання про проведення експертизи тимчасової непрацездатності пацієнтів, які потребують подальшого амбулаторного нагляду після хірургічного лікування у зв'яз-ку з тим, що це для орендних закладів не передбачено в Інструкції про порядок видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. До цього часу не вирішено питання про порядок здачі затвердженої статистичної звітності, а тільки у Херсонській області в орендних поліклініках працюють близько 300 лікарів. Таким чином, в існуючій економічній ситуації передав в оренду ЦМК стоматологічних поліклі-нік є ефективної формою господарювання у системі охороні здоров'я як у медичному, соціальному, так і економічному відношеннях. Обласні стоматологічні поліклініки, функціонуючи в умовах оренди ПМК, повинні залишатися центрами надання стоматологічної допомоги населенню області та виконувати функції обласних закладів на умовах договорів з обласними управліннями охорони здоров'я у зв'язку з тим, що в них зосереджені висококваліфіковані кадри, сучасний технологічний потенціал, автоматизована система управління, висока мобільність сил і засобів, які забезпечують оперативне вирішення питань організації та надання висококваліфікованої допомоги населенню.